DEFAULT TYPO3 V8 (Production)

CFND NA KONFERENCIJI ARGUS FMB U PRAGU

19.06.2015.

Argus FMB konferencija posvećena mineralnim đubrivima za Istočnu Evropu je održana od 17-19.07. u Pragu.

To je jedina konferencija ovog tipa u regionu i pravo mesto za poslovne susrete i dogovore. 
CFND se predstavio kroz izlaganje na temu : „Povećanje korišćenja Dunava za prevoz đubriva“.