DEFAULT TYPO3 V8 (Production)

O grupaciji

Grupa Rhenus pruža logističke usluge širom sveta i ima godišnji obrt u iznosu od 8,6 milijardi evra. Rhenus zapošljava oko 39.000 ljudi na više od 1120 lokacija širom sveta.

Kao jedna od vodećih logističkih kompanija na svetu, Rhenus upravlja složenim lancima snabdevanja i pruža široku lepezu inovativnih usluga sa dodatnom vrednošću.

Poslovanje Rhenus Grupe se odvija u skladu sa različitim zakonima mnogobrojnih zemalja i regiona. Svaki zaposleni je lično odgovoran za poštovanje ovih zakona bez obzira na njegovu poziciju ili lokaciju.

Ove korporativne principe možete pogledati na na sledećem linku:
www.rhenus.com/en/de/company/about-ourselves/corporate-compliance/

Detaljnije informacije o Rhenus grupi možete naći na www.rhenus.com.