DEFAULT TYPO3 V8 (Production)

Full Service Chartering za Vaš uspeh

Naš iskusan tim organizuje za Vas logistički lanac koji obuhvata:

  • Prevoz našim brodovima
  • Posredovanje u sklapanju ugovora između brodara i vlasnika robe
  • Praćenje robe tokom celog logističkog lanca, od početka ukrcaja sve do iskrcaja
  • Kombinovana logistička rešenja - usluga "od vrata do vrata"
  • Osiguranje robe i pronalaženje najboljeg rešenja za Vašu robu
  • Organizaciju pretovara u lukama

Nudimo složena logistička rešenja prilagođena potrebama i željama klijenata.