DEFAULT TYPO3 V8 (Production)

Obaveštenje o promeni imena kompanije

10.10.2020.

Želimo da Vas obavestimo da je 05.10.2020. došlo do promene poslovnog imena kompanije. Umesto dosadašnjeg imena CFND d.o.o. Beograd, novo poslovno ime firme je Rhenus PartnerShip Serbia d.o.o.

Telefonski brojevi ostaju nepromenjeni, dok će e-mail adrese biti zamenjene sa @rs.rhenus.com. Ostali identifikacioni podaci kompanije ostaju nepromenjeni.