DEFAULT TYPO3 V8 (Production)

SRPSKI VODNI KLASTER

11.03.2014.

U decembru 2013. CFND je potpisao odluku o osnivanju Srpskog vodnog klastera zajedno sa nekoliko kompanija iz vodnog sektora (JRB, Vahali shipyards, Cummins West Balkans, Joana, Pan navigator).

Zamišljen po modelu holandskog pomorskog klastera, Maritime by Holland, srpski klaster ima za cilj unapređenje srpskog vodnog sektora kroz podsticanje investicija, unapređenje znanja i povezivanje kompanija i institucija.

Više informacija o Srpskom vodnom klasteru, potražite na www.svk.rs