DEFAULT TYPO3 V8 (Production)

Brodska agentura u svim lukama u Srbiji

Rhenus PartnerShip Serbia pruža usluge agentiranja teretnih brodova u svim lukama u Srbiji.
Za sva domaća i strana brodarstva, nudimo sledeće usluge:

  • Reviziju brodova i zastupanje ispred pograničnih organa - rečne policije, kapetanije;
  • Izradu carinske i tranzitne dokumentacije;
  • Organizovanje smene posade, snabdevanje brodova;
  • Organizovanje inspekcijskih i drugih pregleda;
  • Tehnička podrška i pripremanje objekata za utovar;
  • Dostupnost licenciranog brodskog agenta 24/7.