DEFAULT TYPO3 V8 (Production)

Novi brodovi u rečnoj floti Rhenus PartnerShip Serbia

30.09.2023.

Tokom 2023. godine, Rhenus PartnerShip Serbia je proširio svoju rečnu flotu na Dunavu sa jos dva konvoja ukupnog kapaciteta od 10.000 mt. Time je kompanija učvrstila svoju poziciju kao jedne od vodećih brodarskih kompanija na Dunavu.

Novi brodovi u rečnoj floti:

Samohotka Rhenus Regensburg

  • Dužina: 104,80 m
  • Širina: 9,48 m
  • Maksimalna snaga: do 4700 mt
  • Snaga motora: 1750 HP

U sastavu sa 2 barže tipa Evropa 2

Gurač TR-17

  • Dužina: 27,19 m
  • Širina: 8,70 m
  • Maksimalna snaga: 5100 mt
  • Snaga motora: 1000 HP

U sastavu sa 2 barže tipa Evropa 2